DA veroordeel onregverdige verwydering van talentvolle jong meisies uit hokkiespan

Issued by Veroninca van Dyk LP – DA Skadu-adjunkminister vir Sport, Kuns en Kultuur
25 May 2023 in News

Nota aan redakteurs: Vind asseblief aangeheg klankgreep deur Veronica van Dyk LP.

Die DA veroordeel ten sterkste die onlangse voorval waarin vier talentvolle jong meisies onregverdig uit die Boland-hokkiespan verwyder is weens rassekwotas. Hierdie besluit, gedryf deur politieke inmenging en regstellende aksie, ondermyn die beginsels van regverdigheid, gelykheid en meritokrasie wat ons sportinstellings behoort te beheer.

In ‘n samelewing wat na ware gelykheid streef, is dit noodsaaklik dat alle atlete, ongeag hul ras of agtergrond, billike geleenthede gebied word om uit te blink. Die regering behoort ‘n rol te speel in die bevordering van ‘n omgewing waar talent en harde werk die enigste bepalers van sukses is, eerder as om polities in te meng, veral op skoolvlak.

Nie net stigmatiseer dit swart, bruin en Indiër-spelers wat met reg hul plek in spanne verdien het nie, maar dit verminder ook die waarde van hul harde werk en toewyding. Om gekies te word op grond van velkleur eerder as meriete is ‘n belediging vir hul prestasies en bestempel hulle onregverdig as “kwotaspelers.” Hierdie vorm van rasgebaseerde diskriminasie binne ons sportspanne benadeel nie net die integriteit van die spanne self nie, maar skend ook die integriteit van sport in Suid-Afrika as geheel.

Die onlangse voorval waarby die vier Bolandse hokkieskolespelers betrokke was, beklemtoon die nadelige uitwerking van die implementering van kwotas wat bedoel is om die historiese onderverteenwoordiging van nie-wit Suid-Afrikaners in sportsoorte wat voorheen deur wit spelers oorheers is, aan te spreek.

Die DA glo vas dat die keuringsproses in sport op meriete alleen gebaseer moet word. Die bekendstelling van ras as ‘n kriterium vir keuring bedreig die wese en integriteit van sport, wat as ‘n platform vir regverdige mededinging en persoonlike groei behoort te dien.

Rassekwotas is ’n gebrekkige instrument wat verdeeldheid eerder as eenheid teweegbring. Die implementering van sulke kwotas erodeer die harmonie tussen spelers, skep twyfel oor die legitimiteit van spankeuses en ondermyn die vertroue en kameraadskap wat nodig is vir suksesvolle sportmangees.

Die DA doen ‘n beroep op die regering om die skadelike gevolge van rassekwotas te erken en om die beginsels van regverdigheid, meritokrasie en gelyke geleenthede in alle sportpogings te prioritiseer. Dit is noodsaaklik dat ons ‘n omgewing skep waar atlete kan floreer op grond van hul vermoëns en pogings eerder as hul velkleur. Slegs dan kan ons werklik eenheid, inklusiwiteit en uitnemendheid binne ons sportgemeenskap bevorder.